Jak vykládat mariášové karty

01.09.2012 18:00

Ukázka výkladu karet
a význam karet
Máme čtyři druhy karet:
 

Červené čili srdcové karty
jso nejpříznivějšími kartami. Většinou vylepšují celkový výklad. Význam těchto karet jsou vztahy, emoce, láska, přátelství, vyřízení záležitosti.

Kulové karty
jsou většinou příznivé karty. Význam těchto karet jsou peníze, energie, práce, podnikání, investice, zisk, tvořivost. Pokud se ptáme na lásku a ve výkladu se objeví více kulí - jedná se a přátelství, ale láska to není.

Zelené karty
Význam zelených karet jsou změny, cesty, naděje, pochopení, rozum, sport, půda.

Žaludové či žaludské karty
přinášejí nepohodu, trápení, smutek, těžkou práci, nepoctivost, nemoc, návykové látky, překážky, potíže, nezdary, soudní spory, nepochopení a jsou tedy považovány za nepříznivé karty.

Ale je-li ve výkladu žaludová karty mezi příznivými kartami, může znamenat i příznivý děj.

Ptáme-li se na lásku, označují žárlivost, problematický vztah.

 

Význam jednotlivých karet


 

Sedmička srdcová: znamená radost, vlastní bytí, seznámení, upřímnost řešení. Ve spojení se srdcovými kartami znamená lásku. Ve spojení se zelenými kartami ukazuje na neporozumění v lásce, která má naději na zlepšení.

Osmička srdcová: znamená dobrou zprávu, láska, cit, přání. Ve spojení s nepříznivými kartami ohlašuje gynekologické problémy.

    Devátka srdcová: znamená dosažení cíle, spokojenost, harmonii domova, změny. Je-li jediná v sestavě klient dostane pozvání či jinou nabídku. Ve spojení s kulovými kartami přinese uspokojení z práce, z činnosti.Ve spojení s žaludskými kartami prozrazuje neshody, potíže v partnerství. 

Desítka srdcová: znamená příjemné překvapení, veselou společnost, svatbu, radost, silný cit v partnerství, navazování kontaktu. Tato karta je považována za nejpříznivjejší kartu, která má tu moc - objeví-li se v sestavě - vše překonat perspektivou kladného výsledku. Ve spojení se srdcovými kartami přinese spokojenost v citových záležitostech. Ve spojení s kulovými kartami slibuje vylepšení finanční situace. Ve spojení s žaludskými kartami prozrazuje problém v citových záležitostech.

Spodek - kluk srdcový znamená: a) myšlenky na něco ( konkretizováno další kartou ) srdcové karty: myšlenky na lásku, kulové karty: myšlenky na peníze, zelené karty: myšlenky na osudové otázky, žaludské karty: myšlenky na nemoc, žárlivost.

b) setkání s mladším mužem, přítelem. Ve spojení se srdcovými kartami ohlašuje přátelství, kolegialitu ( ne lásku). Ve spojení se zelenými kartami odhaluje neupřímnost. Ve spojení s žaludskými kartami upozorňuje na závist.

 

Svršek - dáma srdcová: je osobní kartou klientky či manželky, přítelkyně.

 

Král srdcový: je osobní kartou klienta či manžela, přítele. Ve spojení se srdcovými kartami napovídá, že se jedná o silný cit mezi partnery. Ve spojení s kulovými kartami vypovídá o energii, prospěchu, obchodním spojení. Ve spojení se zelenými kartami ohlašuje příznivé setkání, porozumění. Ve spojení s žaludskými kartami prozrazuje flirt, partner to nemyslí upřímně.

 

Eso srdcové: Tato krásná karta znamená dům či byt, rodinu, velké city, prožívání velké lásky pro nezadané. Ve spojení se srdcovými kartami slibuje spokojenost doma či novou lásku. Ve spojení s kulovými kartami říká, že co se týká financí, je klient v pohodě. Ve spojení se zelenými kartami přináší radost.

 

Sedmička kulová: znamená naději na změnu k lepšímu ( zejména v podnikání ) či jinou příjemnou událost. Jeli však jediná kulová v sestavě, znamená nedostatek peněz. Ve spojení se srdcovými kartami zvěstuje, že osud je klientovi nakloněn. Ve spojení s kulovými kartami ohlašuje dobrý obchod. Ve spojení se zelenými kartami ukazuje ctižádost. Ve spojení se žaludskými kartami odhaluje spořivost až lakotu.

 

Osmička kulová znamená: peníze, zisk menší částky, ale i splátky (školné, hypotéka, stavební spoření, alimenty - pravidelné částky jdou z domova). Ve spojení s osobní či ,,figurální" kartou odhaluje systematického člověka se smyslem pro pořádek, který umí hospodařit, naopak s esem kulovým a některou z nepříznivých žaludských karet ukazuje na ,,hráče" a pozor na něj.

 

Devítka kulová znamená: změnu, je kartou aktivity v práci, podnikání, obchodě na cestě. Bude-li tato aktivita dobrá či ne, nám ukážou okolní karty. Ve spojení se srdcovými kartami předpovídá cestu po vlasti. Ve spojení s žaludskými kartami říká, že cesta nemusí vyjít, nebo je znamením nepříznivých podmínek na cestě. Jako je např. nehoda, nemoc, špatné počasí.

 

Kulová desítka znamená: trvalé hodnty, velké peníze, majetek, zisk, dobré podnikání, dobře placenou práci, dobré rodinné zázemí. Ve spojení se srdcovými kartami oznamuje zisk. Ve spojení se zelenými kartami ukazuje na problémy. Ve spojení se žaludskými kartami varuje: pozor, ztráta. Je-li tato jediná v sestavě s žaludovými kartami, problémy se patrně týkají dluhů.

 

Spodek - kluk kulový znamená: posla štěstí a záleží jaké jsou okolní karty, které nám napovědí, v čem a jaké štěstí. Tato karta klienta vyvede z nesnází, odvrací negace. I ve spojení s nepříznivými kartami předpovídá dobrý konec. V osobních kartách označuje syna či mladého muže. Ve spojení se srdcovými kartami zaručuje příznivé vyhlídky, štěstí v lásce. Ve spojení s kulovými kartami přinese štěstí v práci. Ve spojení se zelenými kartami sděluje, že to dopadne dobře, ale s menšími potížemi. Ve spojení se žaludskými kartami říká, že to dopadne dobře, ale upozorňuje na závist, žárlivost.

 

Svršek - dáma kulová označuje: ženu ve vaší blízkosti, která má na vás vliv: přítelkyni, sokyni, sestru, dceru. Ve spojení se srdcovými kartami jde o přítelkyni. Ve spojení s kulovými kartami je to kolegině. Ve spojení se zelenými kartami ukazuje na příbuznou. Ve spojení s žaludskými kartami ukazuje na sokyni.

Král kulový označuje: kolegu, šéfa, přítele, dominantního energického muže se smyslem pro spravedlnost, který ví ,,jak se vyznat v tlačenici" a pomůže klientovi k zlepšení jeho situace.

 

Eso kulové znamená: zisk, uspěch, kariéru, dokument, kupní smlouvu, vzdělání, zprávu. Žaludy kazí vliv kulového esa a naznačují potíže s financemi. Pokud je kulové eso vedle figurální - osobní karty, pak dotyčná osoba je silnou osobností.

 

Sedmička zelené: splněná přání, urovnání osobních i jiných nedorozumění, dítě talent.

 

Osmička zelená znamená štěstí i smutek, seznámení touhy. Vždy se řídíme okolními kartami. Vespojení se srdcovými kartami zosobňuje šťastnou lásku. Ve spojení s kulovými kartami přináší zisk, výhru. Ve spojení se zelenými kartami naznačuje nejistotu. Ve spojení se žaludskými kartami avizuje nepříznivý konec, zklamání, problém, špatnou psychiku.

 

Devítka zelená znamená: osud ( dle okolních karet ) strach malé sebevědomí, genetiku půdu. Ve spojení s kulovými kartami je příslibem práce, podnikání.

 

Desítka zelená znamená cestu ( k cíli ), vzdálenost, stěhování, problém se vyřeší později, delší cesta k vystudování. Desítka zelená je většinou pozitivní kartou. Ve spojení se srdcovými kartami znamená obrat k lepšímu ve vztahu. Ve spojení s kulovými kartami ukazuje na obrat k lepšímu ve financích. Ve spojení se zelenými kartami znamená obrat k lepšímu vůbec. Ve spojení se žaludskými kartami oznamuje krizi ve vztahu.

 

Spodek zelený znamená: úmysl, tajemno, faleš, nepříjemnou zprávu. Je-li u osobní karty, říká, že nelze věřit všemu co tato osoba říká, je falešná. Ve spojení se srdcovými kartami hlásí, že vše dobře dopadne, ale je potřeba dávat víc lásky. Ve spojení s kulovými kartami varuje: pozor na sobectví! Ve spojení se zelenými kartami upozorňuje na faleš, závist. Ve spojení se žaludskými kartami signalizuje žárlivost, faleš.

 

Svršek - dáma zelená označuje: nedůvěryhodnou, falešnou ženu, která bývá často atraktivní pro může a umí svěho kouzla využít ke svým zájmům. Ve spojení s kulovými kartami znamená porozumění. Ve spojení se zelenými kartami symbolizuje pohodu z přátelství. Ve spojení s žaludskými kartami nevěští nic dobrého.

 

Král zelený označuje: významného muže, rádce kolegu, přítele - posla dobrých zpráv, oblíbeného ve společnosti a milovníka přírody.

 

Eso zelené: je nejkrásnější kartou ze všech. Je označována za ,,Boží oko" , které nad klientem bdí resp. drží ochranou ruku a znamená zisk, zprávu, dar. Má-li tuto kartu klient v sestavě, pak je reálná naděje, že vše se v dobré obrátí.

 

Sedmička žaludská předpovídá: že se brzy něco stane, počátek nového děje, jako milostný poměr, či jiná událost, kterou může být i špatná psychika, pomluva, žárlivost, emoce, slzy. Záleží na okolních kartách. Ve spojení s osobní - figurální kartou naznačuje vznětlivou, někdy až agresivní povahou osoby. Ve spojení se srdcovými kartami přinese slzy štěstí. Ve spojení se zelenými kartami ukazuje žárlivost. Ve spojení se žaludskými kartami avizuje trápení.

 

Osmička žaludská znamená: nemoc, trápení, žárlivost, konec děje, hádku, materiální nejistotu. Ve spojení s osobní - figurální kartou se jedná o nemocnou, žárlivou či jinou negaci osoby. Ve spojení se srdcovými kartami je znamením, že nepříjemnosti ( zdravotní i ostatní ) jsou na ústupu. Ve spojení se žaludskými kartami nese nepříjemnosti.

 

Devítka žaludská znamená: potíže, překážky, trápení, problém nezdar, špatnou psychiku ( ve spojení například s drogami či jinými návykovými látkámi ). Ve spojení s osobní - figurální kartou se jedná o problémového člověka se špatnou psychikou. Ve spojení se srdcovými kartami odkrývá potíže ve vztahu. Ve spojení s kulovými kartami signalizuje potíže v práci. Ve spojení s kulovými kartami signalizuje potíže v práci. Ve spojení se zelenými kartami naznačuje potíže. Ve spojení se žaludskými kartami nese rovněž potíže.

 

Desítka žaludská znamená: cestu - po úřadech, či událost, která už ,,je na cestě". Ve spojení se srdcovými kartami je nadějí na náhlé zamilování. Ve spojení s kulovými kartami je předzvěstí povýšení či postupu v kariéře. Ve spojení se žaludskými kartami nese ztrátu.

 

Spodek žaludský čili kluk znamená: nečekanou zprávu, ve figurálních kartách se pravděpodobně jedná o otce. Ve spojení se srdcovými kartami odhaluje dobré, příznivé city. Ve spojení se zelenými kartami se vztahuje k dobré fyzické kondici. Ve spojení se žaludskými kartami prozrazuje závist

 

Svršek žaludský čili dáma označuje: příbuznou, většinou starší ženu z rodiny - matku, tetu, která může ovlivnit vaší budoucnost. Ve spojení se žaludskými kartami avizuje nemoc.

 

 

Král žaludský označuje: úřední osobu, osobu s níž se jedná - lékař, soudce, učitel či jinou osobu z instituce. Je.li tato karta v blízkosti ,,figury" znamená, že osoba bývá většinou vysokoškolsky vzdělaná.

 

 

Eso žaludské je nejhorší kartou ze všech. Znamená malér, ztráty, velké problémy s úřady i jiné problémy, jako je například špatný psychický stav způsobený překvapující situací. Je-li však žaludská karta sama v sestavě, v kombinaci se srdcovými či kulovými kartami, pak je překvapení příjemné, nečekané pozitivní. Ve spojení s kulovými kartami ukazuje na problém či ztrátu zaměstnání. Ve spojení s žaludskými kartami znamená umocněný nezdar, nepříznivou situaci pro klienta či ,,figuru".

 

Více zde: https://www.vestirna-kartarka.cz/vestirna/